Katrine red

Katrine Østraat Hallanger

Rådgjevar jordbruk
NLR Vest SA
Kokstad, Bergen
Grovfôr
Jordprøver og gjødslingsplan
Drenering