Hakon 2

Håkon Øvstedal

Rådgjevar grovfôr
NLR Vest SA
Voss
Grovfôr
Jord
Jordprøver og gjødslingsplan